Dansa med fiskar

Svårighetsgrad 3

Leonid Kubbel, 1927
Vit drar och vinner

Som jag påpekat några gången är det inte enkelt att bedöma svårighetsgraden på studier, men den här känns som åtminstone 3½, kanske ännu mer. Det bör inte hindra någon att försöka klura ut den, och den som lyckas utan att kika på lösningen, konsultera Fritz & Co. eller liknande bör känna sig extra belåten.

För att hjälpa behövande på traven har jag stoppat dit inte mindre än tre ledtrådar: den första är tämligen kryptisk, och ger en allegorisk framställning av händelseförloppet; den andra berättar i klartext hur innehållet i den första ledtråden bör tolkas; och den tredje ger dig den första delen av lösningen, vilket för dig (nästan) ända fram till den dramatiska upplösningen.

Vit lägger sig i bakhåll med starka hot; svart angriper frenetiskt; om vit sköter sina kort rätt tar det svarta angreppet slut, men hen kan inte hindra att svart lyckas hitta ett sätt att undkomma vits omedelbara hot; men just då svart tycks ha smitit undan plockar vit fram storsläggan, som framtvingar omedelbar kapitulation.

Du ska få de första dragen: 1.Da8! Se3+ 2.dxe3 Ld3+ 3.Kxd3 c4+ 4.Kxc4 e5+. Så här långt har allt gått enligt svarts planer, men vit har faktiskt situationen under kontroll. Hur avslutar hen vinstföringen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *