Repetition

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1927
Vit drar och gör remi

Då jag för några veckor sedan letade efter källan till en av Kubbels studier råkade jag stöta på denna lilla pärla från samma tidskrift och samma år. Den utnyttjar ett par teman som torde vara bekanta för den här seriens eventuella »stammisar», men kan just därför tjäna som en nyttig repetition av dessa.

I stället för en verbal ledtråd får du i stället ännu en studie, närmare bestämt av en av studiekonstens pionjärer:

Eugene Cook, 1864
Vit drar och gör remi

Cooks studie anländer till samma slutställning via ett beydligt kortare förlopp: 1.Tb7+ Kc8 2. Tb5! c1D 3. Tc5+ Dxc5 patt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *