Herkules’ problem

Svårighetsgrad 1

Alexey Troitzky, 1927
Vit drar och gör remi

Ännu en studie av den där luriga typen där det verkar som om man har två lika bra drag att välja mellan. Jag brukar ibland kalla dem ”Herkules-problem”, efter några rader ur gammal progglåt:

För Herkules var valet
trots allt ganska lätt
det fanns två vägar att välja på,
en var fel och en var rätt.

Nå, Herkules?

Det är naturligtvis dragen 1.g8D och 1.Se3+ det handlar om. Det verkar som som det inte spelar någon roll i vilken ordning man spelar dem, båda måste tydligen spelas för att kan ska kunna komma vidare. Men efter ett av dem kan vit lägga in ett avgörande mellandrag som bryter ner det svarta försvaret.

Fortsättningen på den strof jag citerade i inledningen tyder på att Hoola Bandoola gillar en annan typ av studie:

Men vi står i var sin urskog,
utan varken vägar eller mål
och ändå krävs det av oss,
att vi ska veta vart vi går.

Eller är det kanske vanligt schack de tänker på?

En sommarstudie

Svårighetsgrad 1

Ladislav Prokeš, 1948
Vit drar och vinner

Den här veckan har jag valt ett verk som på något sätt anknyter till en av säsongens aktiviteter; vilken aktivitet jag tänker på får ni reda på i ledtråden.

Jag tänker på midsommar — först springer man ett tag runt en träbit, därefter vilar man sig en stund och sedan ägnar man resten av kvällen åt att snärja den sköna…

En Nacka-fint

Svårighetsgrad 1

Folke Ekström, 1932
Vit drar och gör remi

Av de fem LASSare som jag känner till ha försökt sig på studieförfattarens roll är Folke Ekström den utan tvekan spelstarkaste; jag hoppas Lars Falk och Robert Ericsson inte tar illa upp. (De övriga två, Åke Hellström och Magnus Tideman, hade säkerligen inte opponerat sig heller, men tyvärr har de inte längre någon möjlighet att göra det.) Förutom att ha varit i världseliten i närschack under några år i mitten av 40-talet, och i världseliten i korrschack på 60- och 70-talen, så publicerade Ekström också ett par studier i majnumret av TfS 1932. Båda är korta, skissartade saker som lämpar sig bra som övning för lösare.

Rubrikens Nacka-fint ska inte tas alltför allvarligt, men tornets krumbukter kan med lite fantasi sägas ha likheter med hr Skoglunds rörelsemönster på fotbollsplanen; det som fick mig att göra den associationen var att Ekström, om inte minnet sviker mig, under de sista åren av sitt liv bodde i Nacka.

Lösningen är som sagt kort, och vid slutet av den får svart valet mellan att sätta patt eller att gå in i ett teoretiskt remislutspel.

En rökt kung

Svårighetsgrad 2

Visa Kivi, 1938
Vit drar och vinner

Vit har två pjäser mer, men å andra sidan ser svarts c-bonde svårstoppad ut. Vit har en mängd schackar och andra små finesser till sitt förfogande; tar man ut dem i rätt ordning, så går det vägen den här gången också.

Du ska få första draget: 1.Se7+. Nu vandrar den svarta kungen i ett veritabelt minfält, och ett felsteg betyder omedelbar katastrof. I huvudvarianten kommer springaren att i sista sekunden hinna stoppa c-bonden från att gå i dam.

Kamp mot en spindel

Svårighetsgrad 1

Annibale Dolci, 1918
Vit drar och vinner

Den svarta damen sitter som en spindel i nätet, och kontrollerar på distans de viktiga fälten b8, h8 och h2. Just som jag bestämt mig för att använda den här studien började det regna, vilket för den skrockfullæ möjligen kan vara en ledtråd till vad som kommer att hända under lösningsförloppet.

Det är verkligen inte lätt att ge några ledtrådar på en vettig nivå i det här fallet, men så mycket kan jag ju avslöja att om du planerat att vinna med ett stilla drag någonstans i varianterna så är du helt fel ute. Det är idel schackar det handlar om, men de måste tas i rätt ordning, däri ligger den enda (?) svårigheten i den här studien.