Opposition gånger två

Svårighetsgrad 2

Mark Liburkin, 1940
Vit drar och vinner

I dagens studie har vit ett litet försprång i böndernas språngmarsch mot promoveringsfältet, men med bara löpare som understöd ser det inte ut att räcka. Med lite oppositionellt fotarbete ordnar det sig dock så småningom.

Med kungarna utan möjlighet att hjälpa till med vakthållningen av motståndarens fribonde är det upp till löparna att både ge understöd till den egna bonden och försöka stoppa motståndarbonden. Detta resulterar efter ett par drag i ett slags terrorbalans där löparna tar ut varandra och överlämnar åt kungarna att avgöra kampen.

Box play

Svårighetsgrad 1

Mark Liburkin, 1949
Vit drar och vinner

Dagens alster är en typisk »enpoängsstudie» — det gäller »bara» att hitta ett vitt nyckeldrag som öppnar den svarta fästningen; svart har inte någon möjlighet att bjuda mycket motstånd när porten väl forcerats. Men poängen är ganska väl dold, och det gäller att tänka »utanför boxen», som det heter nuförtiden.

Löparen på h8 står trångt; kan man hålla den instängd i »lådan» borde det gå att fånga den på något sätt. Om du behöver mer inspiration, plocka fram Schacknytt 4/2002, eller klicka här, för att begrunda studien av Kivi (märkligt nog är de publicerade i samma tidskrift, Revista Romana de Sah, fast Kivis studie skapades elva år tidigare), där används nämligen en liknande idé.