Se upp för tåget!

Svårighetsgrad 1

Mikhail Platov, 1927
Vit drar och vinner

Bröderna Platov är förvisso inte okända för den här seriens trogna läsare, och även om den yngre brodern här uppträder ensam så är resultatet omisskännligt. Martin Ljung karakteriserade, om jag minns rätt, en gång en vits som »en tre-fyra tråkiga ord i början, och så ett roligt ord på slutet»; med den definitionen som utgångspunkt kanske man skulle kunna kalla dagens verk för en studie-vits?

Vit måste naturligtvis schacka, och schacka på rätt sätt. När väl schackarna tagit slut har den svarta kungens rörelsefrihet allvarligt begränsats, och din uppgift är att hitta ett sätt att utnyttja det.

Två torn är fler än en dam, som Magnus och Brasse kanske skulle uttryckt det, så du kan vara ganska frikostig med dina torn — till en viss gräns, naturligtvis.

För den som undrar varför jag associerade tornens klappjakt på det svarta majestätet med just ett tåg, så beror det möjligen på att jag just läst en bok av Edmund Crispin med det fantasieggande namnet Beware of the trains!.

Sofistikerat rödbetspangande

Svårighetsgrad 2

Bröderna Platov, 1909
Vit drar och vinner

Flertalet av de studier som ingår i den här serien har, som jag tidigare påpekat, varit publicerade i Schacknytt; och dessa tillfällen hände det ofta att jag valde två studier med samma, eller åtminstone liknande, tema för en spalt. Som ett resultat av detta, samt min lättja och allmänna fantasilöshet att reproducera studierna i den ordning de publicerades, händer det alltså alltsomoftast att studier i den här serien har samma tema två veckor i rad. Detta är ett sådant tillfälle.

Som en service till de som är lika förslöade[1] som jag, och därför inte orkar bläddra tillbaka en vecka så kan jag avslöja att temat då, som nu, var damfångst — men det hade du antagligen gissat ändå.

Liksom i förra veckans studie krävs ett visst mått av rödbetspangande, men pangandet är lite mer sofistikerat, och framför allt måste man räkna lite längre än till själva damfångsten; det gäller ju att ha material kvar som räcker till vinst.


Fotnoter:

  1. Av sommarvärmen, givetvis. []

Bondemarsch med förhinder

Svårighetsgrad 2

Bröderna Platov, 1927
Vit drar och gör remi

Det var ju flera veckor sedan bröderna Platov förekom i den här serien, så det kan vara dags att ge dem utrymme igen. Den här gången visar de hur man försvarar sig mot förenade fribönder.

Först försöker man ju stoppa bönderna, men eftersom du klickat dig hit antar jag att du insett, eller åtminstone misstänker, att det inte går. Plan B i en sådan situation brukar vara patt — hitta pattbilden, och dragföljden ger sig nästan själv.

Lagmatchdramatik

Svårighetsgrad 2

Bröderna Platov, 1923
Vit drar och vinner

En kvart kvar på klockan, lagkamraterna börjar se oroliga ut, och lagledaren hävdar att vinst är det enda som gäller. Det kanske går att göra något med d-bonden?

Vid det här laget bör du ha synat de »normala» dragen 1.d7 och 1.Txa7+ närmare, och eftersom du läser detta kan du antagligen inte bestämma dig för vilket av dem som är bäst. Det finns dock mer »studiemässiga» drag att börja med…

Pang och bom och dunder

Svårighetsgrad 1

Mikhail Platov, 1914
Vit drar och gör remi

Som redan 55:an Olga påpekade i sin odödliga monolog från sextio-talet, så skapar pang och bom och dunder bara otrivsel; inte bara för normalt funtade människor, utan kanske främst för djur av olika slag. Om du lovar att avstå från pang-pang i nyår, så bjuder jag här på lite mer sofistikerat dunder.

Nej, nu blir jag besviken på dig — inte ska du behöva någon ledtråd till den här studien? Schacka så länge du har några pluttar kvar, och se till att kungen blir patt när de tar slut. Det var väl inte så svårt?