Tacka och ta emot

Svårighetsgrad 2

Alois Wotawa, 1952
Vit drar och vinner

Rubriken syftar naturligtvis på ett nonsenspoem som de flesta schackspelare stöter på tidigt i sin karriär:

Tacka och ta emot
Schacka eller hitta hot

och det räcker med en blick för att inse att dagens studie inte bjuder på alltför subtila manövrer — får svart möjlighet att plocka in en ny dam utan att himlen trillar ned över hens huvud så kan vit säga ajöss till alla segerdrömmar. Men det duger inte heller med vilka brutala överfall som helst, utan det, som vanligt i studier, är en smal, precis väg som för till målet.

Du har säkert gissat att det kommer att bli matt i åtminstone en del varianter, och det är korrekt. Men för att uppnå det måste inte bara de två tornen aktiveras, utan den vita kungen måste också hjälpa till.

Den av layouttekniska skäl förkortade tidskriftens fullständiga namn är Östereichische Schachzeitung.