En löpare värd namnet

Svårighetsgrad 1

Peder Andreas Larsen, 1897
Vit drar och gör remi

När den här studien publicerades i Schacknytt 2003 skrev jag »Som omväxling till de sönderfallande ryska häften ur vilka jag brukar hämta material till den här spalten, har jag den här gången hittat en studie i ett sönderfallande danskt häfte, 320 danske skakopgaver från 1902». Det sönderfallande danska häftet angav ingen källa, men då SSF la ut inskannade versioner av TfS visade det sig att den publicerats där, närmare bestämt i häfte 1897/19.

Brädhögen på damflygeln borde få dig att börja tänka på patt. Det är klart, fälten på tredje raden måste täckas, och b5-bonden måste garderas, men det är väl ingen match för en löpare värd namnet?