Sudden death

Svårighetsgrad 2

Leonid Kubbel, 1925
Vit drar och vinner

Leonid Kubbel är en av de oftast förekommande namnen här, men när jag nu tittar på vad jag skrivit om honom ser jag till min förstämning att jag inte rett ut trasslet med hans namn. Till att börja med hade han två bröder, Arvid och Evgeny, som båda komponerade schackproblem liksom sin bror, men det är inte de som brukar ställa till problem. Han kallade sig nämligen under olika perioder K.A.L. Kubbel (eftersom hans förnamn var Karl Arthur Leonid) och L.I. Kubbel (Leonid Ivanovich Kubbel; Ivanovich är det så kallade fadersnamnet), vilket satt myror i huvudet på de schackälskare som inte varit bekanta med ryska namn.

Dagens studie är inte fullt så alldagligt slutspelsmässig som den kanske tycks vid första ögonkastet; det väntar ond, bråd död runt hörnet…

Vit har två trumf som gör att hen kan hoppas på vinst: dels den framskjutna bonden på b6, och dels möjligheten till ett mattangrepp(!). Det gäller »bara» att spela korten i rätt ordning.

Förkortningen i tidskriftsnamnet står för den all-ryska centrala exekutiva kommittén.

All vår början…

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1909
Vit drar och vinner

Vit har ett nästan självklart inledningsdrag, som dock vid närmare betraktelse visar sig endast nästan leda till vinst. Din uppgift är alltså att hitta ett inte fullt lika självklart inledningsdrag som verkligen fungerar.

Frågan är hur svart tänker försvara sig mot det rättframma försöket 1.Td4 d1D 2.Txd1 Lxd1 3. g7 och bonden går i dam. När du väl funnit svarts listiga försvar mot detta, bör du också kunna hitta ett lämpligt vitt motgift.

Du känner väl till att en dam vinner mot en centrumbonde (d- eller e-bonde) även om bonden bara står ett steg från förvandlingsfältet?

I skamvrån

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1911
Vit drar och vinner

En av mäster Kubbels tidigare studier, och inte den allra mest komplicerade. Mer än tre-fyra drag ska det inte ta förrän det är över.

Damer står sällan bra i hörn, åtminstone i schack, och vit bör försöka utnyttja det innan den hinner ta sig därifrån. Du har väl noterat att den svarta kungen bara har vita flyktrutor om den råkar ut för en springarschack?

Svårstoppad bonde

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1907
Vit drar och gör remi

Ibland kan man fundera på hur det kommer sig att vit i studier så ofta spelat med huvudet under armen, och med överlägset material hamnat i en såpass akut kris att det krävs en serie kanondrag för att reda ut situationen. Här ett exempel där vit trots torn mer är i stor förlustfara eftersom svart har en svårstoppad bonde.

Det går inte att stoppa f-bonden om inte svart är samarbetsvillig. Vit får därför ta till en numera förhoppningsvis bekant metod: leta rätt på en pattbild, och göra sig av med överflödiga pjäser på ett passande sätt.

Repetition

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1927
Vit drar och gör remi

Då jag för några veckor sedan letade efter källan till en av Kubbels studier råkade jag stöta på denna lilla pärla från samma tidskrift och samma år. Den utnyttjar ett par teman som torde vara bekanta för den här seriens eventuella »stammisar», men kan just därför tjäna som en nyttig repetition av dessa.

I stället för en verbal ledtråd får du i stället ännu en studie, närmare bestämt av en av studiekonstens pionjärer:

Eugene Cook, 1864
Vit drar och gör remi

Cooks studie anländer till samma slutställning via ett beydligt kortare förlopp: 1.Tb7+ Kc8 2. Tb5! c1D 3. Tc5+ Dxc5 patt.