Ännu en von Gooms gambit

Jag har tidigare på bloggen tipsat om von Gooms gambit, och i dagens rond av Rilton Cup uppstod en ställning som väl exemplifierar temat i partiet mellan Sergey Volkov och Bartosz Socko:

Volkov – Socko
Vit vid draget

Lägg märke till den svarta damens föga inspirerande position och den efter 19 drag helt outvecklade svarta damflygeln, medan vit å sin sida lyckats stänga ute torn och löpare från att delta i spelet genom att ställa kungen i vägen för löparen.

Volkov tycks inte ha dragit medan jag har skrivit ihop den här bloggan; jag hoppas han har överlevt…[1]


Fotnoter:

  1. Denna förhoppning är baserad på att han regelbundet spelar McCutcheon, och därmed är en synnerligen hedervärd person; hans protokoll lämnar däremot en del övrigt att önska vad beträffar läsbarheten (en tidig kandidat för understatement of the year). []