Nå, AlphaZero…?

Svårighetsgrad 1

W.E. Rudolph, 1912
Vit drar och gör remi

För andra veckan i rad ser jag mig tvungen att reagera på en aktuell händelse; den här gången tänker jag naturligtvis på AlphaZeros imponerande seger över Stockfish. Men för att jag ska gå med på att AlphaZero är »intelligent» så ska den, bland annat, kunna lösa dagens problem och ge en ställningsbedömning som är noll, det vill säga att den ska »veta» att ställningen är remi.

Dagens ställning komponerades för mer än hundra år sedan, och jag antar att dess författare skulle blivit högst förvånad om han vetat om att hans verk skulle kunna användas som ett test för att utröna om en maskin kan »tänka»…

Om bondeställningen vore helt låst, svarta bönder på svarta fält och vita på vita, skulle svart inte kunna utnyttja sitt materialövertag. Hur låser vit fast bondekedjorna?

Min hjälpreda Houdini löser visserligen studien korrekt, men anser att svart har en ställningsfördel motsvarande 13 bönder; att den hittar rätt lösning beror på att den inser att allt annat är värre.

Inser AlphaZero att ställningen är remi så har den tagit ännu ett steg på vägen mot intelligens. Nå?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *