Se upp för kvantdamen!

Svårighetsgrad 2

Arne Ericsson, 1966
Vit drar och vinner

Dagens studie är av ett relativt sent datum — den är »bara» drygt 50 år gammal — och för omväxlings skull har jag hämtat den från en bok på svenska, närmare bestämt ett litet häfte med ett urval av kompositörens bästa studier som gavs ut på Schackbulletinens förlag 1982.

Trots materialövervikten är det inte helt lätt att inse hur vit ska vinna; om man inte heter Fritz, vill säga. Vid första anblicken ser det ut som om svart skulle få upp dam samtidigt som vit, och visserligen kan springare och dam ibland vinna mot dam, men här ser det svårt ut. Men när man betraktar ställningen lite närmare inser man att den svarta kungen är i det närmaste omringad av en osynlig bur orsakad av den kommande bondeförvandlingen; en god början är att hitta så många fält som möjligt där den svarta kungen råkar illa ut, och sedan försöka se till att han tvingas gå till ett av dem.

Att springare och dam är ett potent angreppsvapen torde de flesta känna till, men den här studien visar att en springare kan samarbeta bra även med en »kvantdam», en dam som ännu bara finns som en eventualmöjlighet, men ändå inverkar på spelet.