Två-mot-en-situation

Svårighetsgrad 3

Johann Behting, 1893
Vit drar och gör remi

Olikfärgade löpare brukar ju vara ett ganska säkert remikännetecken, men här har svart två farliga fribönder som vit på något sätt måste neutralisera. Kanske kan man använda den egna fribonden till något konstruktivt?

Några ord om författaren, som om jag inte misstar mig gör debut i den här serien. Den förträffliga sajten arves.org listar hans förnamn både som »Johann» och som »Janis»; jag har valt det förstnämnda eftersom jag tror det är det vanligast förekommande, även om jag inser att jag därmed kanske vidaretraderar något slags västeuropeisk chauvinism.

Du har förmodligen redan gissat att det första draget är ett kungsdrag, och så långt är det rätt. I valet mellan olika drag kan jag upplysa dig om att de slutspelsgurus jag konsulterat (dvs Keres och Cheron; Fine befann sig tillfälligt (?) på en obestämd plats i bokhyllan) anser att slutspelet med löpare och två bönder mot (olikfärgad) löpare normalt sett är vunnet för den starkare sidan om bönderna står så att det är två linjer mellan dem, eller mer.