Kraftfullt batteri

Svårighetsgrad 1

Abram Gurvich, 1959
Vit drar och vinner

Även i denna veckas studie går det undan — det är ju trots allt sommar, så jag passar på att plocka in några hängmatteproblem som inte bör kräva alltför stor arbetsinsats. Liksom förra veckan bör det räcka med en tre-fyra drag, fast de kan måhända vara aningen tuffare att hitta den här gången.

Spelet kretsar till stor del kring vits a-bonde; om hen kan behålla den utan att svart lyckas skapa något motspel så har vit en teknisk vinstställning med sin merpjäs. I huvudvarianten lyckas svart visserligen eliminera bonden, men hamnar i ett mattnät i stället.

Ett batteri är en term som oftast kommer till användning i problemschack; det består, enkelt uttryckt, av de två pjäser som utför en avdragskombination.