Torn på villovägar

Svårighetsgrad 1

Leonid Kubbel, 1914
Vit drar och vinner

Fråga mig inte hur, eller varför, svart lyckats tråckla in ett torn på h3. Jag antar att en bondevinst måste ha hägrat…

Svarts torn står lite trångt, och vit hittar ett sätt att fånga det. En centralt placerad häst kan täcka en förfärlig mängd rutor!